Жакшы иштер

Чынчылдык. Ачыктык. Боорукердик. Кечирим. Эр жүрөктүүлүк. Момундук. Тил алчаактык. Ишенимдүүлүк. Берилгендик. Тынчтык. Кайрымдуулук. Бирөөнүн кайгысын бөлүшө билүү. Тырышчаактык. Сүйүү. Үмүт. Ченемдүүлүк. Берешендик. Акылмандык. Чыдамкайлык. Акыл-эстүүлүк. Аракетчилдик. Бекемдик. Жашоодон ырахат алуу.…

Коом

Сиздин дүйнѳ таанымыӊыз кандай болгонуна карабастан, сиз коом адамзаттын ажырагыс бир бѳлүгү экени менен макул болосуз. Адамдар – коомдо жашаган жандар – үй-бүлѳ, достор, командалар, уруулар ж.б.у.с. Коом машайакчылыктын тарыхында…

Коркунучтуу дүйнө, жакшы Кудай

Күндүн каалаган убактысын тандап, жаңылыктар түрмөгүн күйгүзүңүз же сүйүктүү жаңылыктар сайтыңызга баш багыңыз. Кайсынысы болсо да боло берет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, сиз коркунучтуу бир окуя жөнүндө жаңылыкка туш…

Курчап турган чөйрө

Экологиялык дебаттардын так ортосунда болгондо, маселенин эки гана тарабы бар деген чечимди чыгаруу оңой: Же курчап турган чөйрө адамдардын максаты үчүн – бизди азыктандыруу, курулуш, соода жана жашоо үчүн зарыл…

Өзүн-өзү башкара билүү

Өзүн-өзү башкара билүү – биз баарыбыз самаган нерсе. Биздин көпчүлүгүбүз үчүн бул жегентамагыбызды көзөмөлдөөнү (Пепперони пиццасы, ммммм) билдирет; башкалары үчүн болсо видеооюндар, социалдык тармактар, дайыма жаӊыланып турган Твиттер жана Инстаграм.…